השלכות הסיפוח: מלחמה ושלום

הסכסוך לא יסתיים ע"י הפעלת כוח, אלא רק כאשר בצד הרתעה נפעיל תבונה מדינית ליצירת תנאים לחידוש המו"מ


מדוע ‘ביטחון תחילה’ ומדוע עכשיו?

אנו סבורים שכדי לצאת מהמבוי הסתום בו נמצאת ישראל, צו השעה הוא ליזום ולהיות פרו-אקטיביים ולא להיגרר אחר אירועים ויוזמות של זרים או של קיצוניים משני הצדדים. השאלה המרכזית כרגע אינה אם יש או אין פרטנר…


מגבלות הכוח

הבשורה היוצאת מירושלים מאז הבחירות האחרונות היא, שהכוח הוא המענה לכל בעיותינו. אותן בעיות שעדיין לא נפתרו דורשות עוד כוח, אז נפעיל אותו, ואם גם הוא לא יספיק, אז נוסיף עוד כוח. המלה "כוח" היא רבת…