תוכניות מלאות

תוכניות ביטחוניות-מדיניות

מפקדים למען ביטחון ישראל גבשו לאורך השנים מבחר תוכניות שמטרתן שדרוג הביטחון, קידום היפרדות מהפלסטינים, שמירת היכול להגיע להסדר עם הפלסטינים במתווה אזורי, ומניעת צעדים חד-צדדיים הרסניים.