היפרדות מהפלסטינים

יוזמה ישראלית להיפרדות אזרחית תוך המשך שליטה ביטחונית עד בוא הסדר

מפקדים למען ביטחון ישראל

״מפקדים למען ביטחון ישראל״ היא תנועה א-מפלגתית של בכירי מערכת הביטחון בדימוס (צה״ל, שב״כ, המוסד ומשטרת ישראל) ואנשי משרד החוץ המקדמת היפרדות מהפלסטינים לשתי מדינות במתווה אזורי. בבסיס פעילות התנועה עומדת התפיסה כי הסדרים ביטחוניים-מדיניים עם העולם הערבי יחד עם קידום הסדר עם הפלסטינים על בסיס עיקרון ״שתי מדינות לשני עמים״ יתרמו לביטחון ישראל ויבטיחו את צביונה לדורות, לפיכך הם מהווים יעד לאומי עליון.

לרשימת חברי התנועה

מטרות התנועה

ביטחון ישראל מעל הכל

לקיים פעילות הסברה לבלימת מהלכים העלולים לפגוע בביטחון המדינה ובסיכוי לקידום מגמת ההיפרדות ויעד ההסדר ולעודד צעדים אשר ישפרו את הסיכוי למימוש היוזמה הישראלית המוצעת.

להציג מתווה היפרדות

להציג בפני מקבלי ההחלטות מתווה סדור ליישום היפרדות אזרחית מהפלסטינים אשר יכשיר את הקרקע להסדר שתי מדינות בעתיד.

לשכנע את ההנהגה

ולהרחיב את תמיכת הציבור בצורך להבטיח את עתיד מדינת ישראל כביתו של העם היהודי, הפועלת ברוח עקרונות וערכי מגילת העצמאות, כמו גם את שמירת הרוב יהודי המוצק לדורות.

לקיים פעילות הסברה

בקרב הציבור ומקבלי ההחלטות, בצורך להבטיח את עתיד ישראל כמדינתו הבטוחה והדמוקרטית של העם היהודי, המתנהלת ברוח ערכי מגילת העצמאות.

קראו עוד על התנועה

עקבו אחרינו