חזון התנועהמפקדים למען ביטחון ישראל

חברי התנועה מאוחדים סביב החזון הציוני: ישראל כמדינה בטוחה ודמוקרטית עם רוב יהודי מוצק לדורות, ברוח ערכי מגילת העצמאות.

ישראל תיזום מהלכים לגיבוש הסדרים ביטחוניים-מדיניים עם הפלסטינים ועם מדינות האזור הפרגמטיות אשר יעניקו לישראל גבולות מוכרים וסופיים.

ההסכם עם הפלסטינים יתבסס על עקרון ׳שתי מדינות לשני העמים׳ ויושתת על הסדרים והתאמות המתבקשים מהצרכים הביטחוניים והדמוגרפיים של מדינת ישראל.

דברי הסבר

חברי התנועה מבקשים להעמיד את הידע והניסיון המצטבר שרכשו במגוון תחומי הביטחון הלאומי למען ביצור ביטחון ישראל וחוסנה הלאומי, כמו גם להבטחת זהותה היהודית וערכיה הדמוקרטיים. המציאות במזרח התיכון מחייבת ומאפשרת השגת הסדר משולב — עם מדינות ערב ועם הפלסטינים — באופן המקדם את האינטרסים הלאומיים והביטחוניים של ישראל.

חברי התנועה רואים בדאגה את הסכנה לערעור שתי אבני יסוד בחזוננו — הרוב היהודי וערכי השיוויון והדמוקרטיה — הגלומים בסיפוח מיליוני פלסטינים למציאות של מדינה אחת, ערבית-יהודית. בהיעדר יוזמה לשינוי המגמה, ישראל מתקרבת לנקודת אל-חזור. בצומת הכרעה היסטורית זאת מתחייבת בלימת מהלכים המסכנים את הרוב היהודי, את ביטחון ישראל ואת ערכיה כמדינה דמוקרטית.

הגעה להסדרים אלה, בכללם הסכמי שלום עם מדינות האזור והיפרדות מהפלסטינים לשתי מדינות, הם אינטרס חיוני ויעד לאומי-ביטחוני עליון. אסטרטגיה משולבת זו תעצים הן את התמורה לישראל והן את חוסנו ועמידותו של הסכם הישראלי-פלסטיני לנוכח התמיכה בו במרחב הערבי והבינלאומי. וחשוב מכול, האסטרטגיה המשולבת תאפשר לישראל לממש את החזון הציוני.

לאור חיוניות שינוי הכיוון, אנו מציעים לממשלת ישראל תכנית שתשים קץ לאשליית ניהול הסכסוך ותוביל לפתרון: היפרדות אזרחית מהפלסטינים, תוך המשך השליטה הביטחונית עד בוא הסדר קבע. מדובר בתוכנית מעשית לצמצום הסכסוך והחיכוך בין שני העמים, לבניית יסודות להיפרדות אזרחית וליישומה ולשדרוג הביטחון. התוכנית נשענת על עקרונות סביבם ניתן להערכתנו לגבש הסכמה לאומית רחבה.

מטרות התנועה

לשכנע את הציבור בישראל

לשכנע את הציבור בישראל בתרומת הסדרים ביטחוניים-מדיניים אזוריים להתקדמות להסדר עם הפלסטינים, להפריך את טענות המפחידים מפני מתווה ההסדרים, ולטעת ביטחון בציבור הישראלי כי דרך זו תוציא את ישראל מסבבי העימותים אליהם הורגלנו ותבטיח את ביטחונה וצביונה של המדינה.

לטעת ביטחון בציבור הישראלי

להפריך את טענות המפחידים מפני מתווה ההסדרים הביטחוניים-מדיניים ולטעת ביטחון בציבור הישראלי כי דרך זו תוציא את ישראל מסבבי העימותים אליהם הורגלנו ותבטיח את ביטחונה וצביונה של המדינה.

להשפיע על מקבלי ההחלטות

להציג בפני מקבלי ההחלטות מתווה סדור ליישום היפרדות אזרחית מהפלסטינים, אשר יכשיר את הקרקע להסדר שתי מדינות לשני העמים בעתיד; לשכנעם שמתווה זה הוא בר מימוש וניתן לגבש סביבו הסכמה לאומית רחבה ובכך לטעת תקווה בעם כי באמצעות יוזמה ישראלית ניתן לעצב מציאות בטוחה וטובה יותר.

לקיים פעילות הסברה

לקיים פעילות הסברה לבלימת מהלכים העלולים לפגוע בביטחון המדינה ובסיכוי לקידום מגמת ההיפרדות האזרחית ויעד הסדר הקבע, ולעודד צעדים אשר ישפרו את הסיכוי למימוש היוזמה הישראלית המוצעת.

בלימת מהלכים מסוכנים

לקיים פעילות הסברה לבלימת מהלכים העלולים לפגוע בביטחון המדינה ובסיכוי לקידום מגמת ההיפרדות ויעד ההסדר, ולעודד צעדים אשר ישפרו את הסיכוי למימוש היוזמה הישראלית המוצעת.