מי אנחנומפקדים למען ביטחון ישראל

‘מפקדים למען ביטחון ישראל׳ היא תנועה א-מפלגתית של בכירי מערכת הביטחון בדימוס מדרגת אל”ם ומעלה ומקביליהם בשב״כ, המוסד, משטרת ישראל, המל״ל ומשרד-החוץ, המקדמת היפרדות מהפלסטינים לשתי מדינות, במתווה אזורי.

בבסיס פעילות התנועה עומדת התפיסה כי הסדרים ביטחוניים-מדיניים עם העולם הערבי יחד עם קידום הסדר עם הפלסטינים על בסיס העיקרון של ׳שתי מדינות לשני עמים׳ יתרמו לביטחון ישראל ויבטיחו את צביונה לדורות, לפיכך הם מהווים יעד לאומי-ביטחוני עליון.

מאז הקמתה, עסקה התנועה, תוך התייעצות עם מומחים ישראלים ומקביליהם בעולם הערבי והמערבי, בגיבוש יוזמות ביטחוניות-מדיניות ובהצגתן הן למקבלי ההחלטות והן לציבור הישראלי.

הולדתה של התנועה באוקטובר 2014, ביוזמה ספונטנית של מספר קצינים בכירים במילואים אשר יצאו בקריאה לראש הממשלה לאמץ את היוזמה הסעודית-ערבית כבסיס למו״מ מדיני-ביטחוני ולהניע את התהליך המדיני עם הפלסטינים.

אל הקריאה, שפורסמה כ״מכתב אל ראש הממשלה״ (״ידיעות אחרונות״ – 31.10.14), הצטרפו 103 קצינים בכירים בדרגת תא״ל ומעלה ומקביליהם בשב״כ, במוסד ובמשטרת-ישראל.

יו״ר התנועה לשעבר אלוף (מיל׳) אמנון רשף מציג את תוכנית ״ביטחון תחילה״ ב-2016

במהלך החודשים והשנים מאז קום התנועה, עסקו צוותים של חברי התנועה, תוך התייעצות עם מומחים ישראלים ומקביליהם בעולם הערבי והמערבי, בגיבוש היוזמות הביטחוניות-מדיניות אותן מציגה התנועה הן למקבלי ההחלטות והן לציבור הישראלי.