ממצאי סקר דעת קהל 2020

להלן עיקרי תוצאות סקר דעת קהל של של האוכלוסייה היהודית בישראל אשר נערך באמצעות פאנל המדגם, בתאריכים 21-20 באפריל 2020, וכלל מדגם מייצג את האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל (1,009 משתתפים). הדגימה…


רוב מוחלט בציבור תומך ביוזמה ישראלית לפיתרון הסיכסוך

ממצאי הסקר: רוב מוחלט (75%) של הישראלים תומכים ביוזמה ישראלית לפיתרון הסיכסוך הערבי-ישראלי. רק 15% מעוניינים בהמשך המצב……


דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים

המסמך עוקב אחר מגמות בעמדות הציבור היהודי בישראל כלפי השלום עם הפלסטינים ובוחן אותן בהקשר של (א) מרכזיות הנושא בקרב הציבור היהודי הישראלי;(ב) מידת האמונה בפתרון הסכסוך; ו־(ג) שיעורי התמיכה בפתרונות…