בתאריכים 10-11 בפברואר ערך מכון מחקרי “הגל החדש” סקר אינטרנטי לצורך ביצוע מחקר דעת קהל עבור ישראל יוזמת. הסקר נערך בקרב 508 נסקרים מהאוכלוסיה היהודית בישראל המהווים מדגם מייצג.

הממצאים נותחו על ידי מר יענקל’ה לוי, יו”ר מכון הגל החדש, ועל ידי צוות התקשורת הפוליטית של ישראל יוזמת.

להלן ממצאי הסקר:

סדר 1

סקר 2

סקר 3

סקר 4