גדי שמני: זמן להיפרד

סיפוח יתפרש כהחלטה לנטוש את אסטרטגיית המו"מ וייצור ואקום ביטחוני שאותו ימלאו גורמים אלימים בפעילות פשיעה……