ירושלים לאן? – הצעות בדר עתידה של העיר

סיבות היסטוריות, דתיות ומדיניות גרמו לריכוז תשומת לבם של גורמים רבים במדינות שונות בשאלת מעמדה של ירושלים. אחת מנקודות המחלוקת החמורות בין הצדדים לסכסוך הערבי-ישראלי הינה מעמדה העתידי של ירושלים; אך…