הקדמת המחבר

סיבות היסטוריות, דתיות ומדיניות גרמו לריכוז תשומת לבם של גורמים רבים במדינות שונות בשאלת מעמדה של ירושלים. אחת מנקודות המחלוקת החמורות בין הצדדים לסכסוך הערבי-ישראלי הינה מעמדה העתידי של ירושלים; אך גם גורמים אחרים שאינם מעורבים ישירות בסכסוך מייחסים חשיבות רבה להסדר שייקבע.

כל אלה הובילו אישים ומוסדות רבים בעולם לנסות ולהציע תוכניות שונות לפתרון המחלוקת. בעבודה זו סקרנו וניתחנו למעלה מ 50 הצעות ועמדות שונות שהועלו בדבר הסדר למעמדה של ירושלים.

אנו תקווה כי מחקר זה יסייע לחוקרים מתחומים שונים, בין היתר היסטוריה, מדעי המדינה, יחסים בין-לאומיים ומשפטים. כמו כן, מקווים אנו כי הוא ישמש כלי עזר לאלה המחפשים דרכים לפתרון בעיית ירושלים.

משה הירש ודגורה האוסן-כוריאל, בהנחיית רות לפידות
מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל מס’ 54
162 עמ’

תוכן עניינים:

  • פרק ראשון: מעמדה המשפטי של ירושלים
  • פרק שני: 62 הצעות ועמדות שהועלו בקשר לפתרון שאלת ירושלים
  • פרק שלישי: ניתוח השוואתי של ההצעות והעמדות על-פי נושאים
  • פרק רביעי: לקסיקון מונחים

[su_button url=”http://www.jiis.org.il/.upload/lean.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#F94000″ color=”#ffffff” size=”5″ center=”yes” radius=”5″ icon=”icon: arrow-down” icon_color=”#333333″ onclick=”onclick=’ga(‘send’, ‘event’, { eventCategory: ‘DOWNLOAD’, eventAction: ‘download’, eventLabel: ‘PDF’});'” class=”su-a”]להורדת המסמך המלא (בפורמט PDF) לקריאה במחשב » לחץ כאן[/su_button]

[su_spacer]