הוויכוח על גבולות המדינה: סוגיה של דת ומדינה?

מתברר שככל שעולה מידת הדתיוּת גוברת ההתנגדות לוויתורים טריטוריאליים במסגרת הסכם מדיני. האם מתאם זה נוצר מתוך פרשנות מסוימת של היהדות? מהם הטיעונים המועלים בשם ההלכה נגד מסירת שטחים ופינוי יישובים,…


דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים

המסמך עוקב אחר מגמות בעמדות הציבור היהודי בישראל כלפי השלום עם הפלסטינים ובוחן אותן בהקשר של (א) מרכזיות הנושא בקרב הציבור היהודי הישראלי;(ב) מידת האמונה בפתרון הסכסוך; ו־(ג) שיעורי התמיכה בפתרונות…


דתיים? לאומיים! המחנה הדתי-לאומי בישראל 2014

בשנים האחרונות חל שינוי במעמדו של המחנה הדתי-לאומי בציבוריות הישראלית: חלקו הדמוגרפי בכלל האוכלוסייה עולה (בעיקר שכבות הגיל הצעירות), ובולטותו בשיח הציבורי והפוליטי……


לא שוברים את הכלים: יחסי ערבים-יהודים בישראל 2013

בישראל חיים היום 1.4 מיליון ערבים (18% מאזרחי המדינה). הם חלק מהחברה הישראלית ומהעם הפלסטיני, הנחשב אויב לישראל. מה הם חושבים על היהודים, על המדינה ועל חייהם כמיעוט בה? - מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל…