בשנים האחרונות חל שינוי במעמדו של המחנה הדתי-לאומי בציבוריות הישראלית: חלקו הדמוגרפי בכלל האוכלוסייה עולה (בעיקר שכבות הגיל הצעירות), ובולטותו בשיח הציבורי והפוליטי מתעצמת

תמר הרמן, גלעד בארי, אלה הלר, חנן כהן, יובל לבל, חנן מוזס, קלמן נוימן
המכון הישראלי לדמוקרטיה | 2015

דוח המחקר שלפנינו מפשפש בקרביה של המציאות החדשה, ובאופן ספציפי יותר – עושה זוּם-אין על המחנה הדתי-לאומי הישראלי. בין השאר הוא שואל: האם המחנה הדתי-לאומי הישראלי הוא קטגוריה סוציולוגית מובחנת, בעלת מאפיינים ברורים ועמדות מובהקות; מהי מידת ההומוגניות הרעיונית והעמדתית של מחנה זה; אם הוא הטרוגני – מהן קבוצות המשנה שלו ומה משקלן היחסי ומאפייניהן הייחודיים; ומה שכיחותן, התפלגותן ועוצמותיהן היחסיות של תפיסות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות במחנה זה בנוגע לנושאי ליבה בשיח החברתי-פוליטי בישראל?

מאת: תמר הרמן, גלעד בארי, אלה הלר, חנן כהן, יובל לבל, חנן מוזס, קלמן נוימן
הוצאה: הספרייה לדמוקרטיה | 280 עמ’ | 2015

[su_button url=”http://www.idi.org.il/media/3829442/the_national_religious_sector_book.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#F94000″ color=”#ffffff” size=”5″ center=”yes” radius=”5″ icon=”icon: arrow-down” icon_color=”#333333″ onclick=”ga(‘send’, ‘event’, { eventCategory: ‘DOWNLOAD’, eventAction: ‘download’, eventLabel: ‘PDF’});” class=”su-a”]להורדת הספר (בפורמט PDF) לקריאה במחשב » לחץ כאן[/su_button]

[su_spacer size=”40″]333[/su_spacer]

לדף הספר באתר “המכון הישראלי לדמוקרטיה” » לחץ כאן.
להורדת תקציר הספר (מימצאים עיקריים) » לחץ כאן.

דתיים? לאומיים

מימצאים עיקריים:

08052015 - 127

08052015 - 126

08052015 - 125