תנועת המפקדים מקבלת בברכה את חידוש הדיון הלאומי סביב חיוניות ההיפרדות מהפלסטינים במסגרת הסדר שתי מדינות, ואת הכרזת ראש הממשלה על מחויבותו לפתרון זה. עם זאת, התנועה מתריעה בפני כל ניסיון לנצל את היוזמה לסיפוח שטחים חד-צדדי.

בין אם יוזמת השלום האמריקאית תהווה בסיס למו”מ עתידי, אליו תגיע ישראל לאחר שראש הממשלה כבר נענה להצעה לכינון מדינה פלסטינית על כ-70% משטחי יהודה ושומרון ו-14% נוספים משטח ישראל, ובין אם בבוא היום התנאים לחידוש ההידברות עם הפלסטינים יניבו גישה ישראלית שונה, התנועה מתריעה בפני כל ניסיון לנצל את היוזמה לסיפוח שטחים חד-צדדי.

[su_note note_color=”#00127d” text_color=”#FFFFFF” radius=”4″]אין סיפוח חד-צדדי נטול סיכונים.
המצב בשטח אינו מצדיק – ובוודאי אינו מחייב – נטילת סיכונים ביטחוניים מיותרים.[/su_note]

כל סיפוח חד-צדדי – של גוש התנחלות בודד, של כל היישובים, או של בקעת הירדן – מסכן את ביטחון ישראל:

  • הסיפוח יזעזע את מערכת היחסים הרגישה ממילא עם ירדן, את יציבות המשטר, ואת שיתוף הפעולה הביטחוני עימה. לא ניתן להפריז בחשיבות השת”פ הביטחוני הירדני לביטחון ישראל בהרתעה, בהתרעה, וביכולת סיכול מול גורמי טרור ומדינות אויב ובראשן איראן. יהיה זה חוסר אחריות לפגוע באינטרס ביטחוני מובהק של מדינת ישראל ולקרב איומים אלה לפתחנו.
  • הסיפוח עלול להביא להפסקת שיתוף הפעולה הביטחוני עם הרשות הפלסטינית ואולי אף לקריסתה. בין אם הנתק יבוא בהחלטת מנהיגות ובין אם ייכפה עליה ע”י הרחוב הפלסטיני, בהעדרו יתמלא החלל הביטחוני ע”י גורמי טרור ובראשם החמאס. מניעת השתלטותם או סילוקם יחייבו השתלטות מחודשת של צה”ל על כל השטח. מרגע זה תהייה מדינת ישראל אחראית לניהול חיי 2.6 מיליוני הפלסטינים וכוחות הביטחון – צה”ל והשב”כ – ישעבדו את מרבית יכולותיהם למשימה זאת, על חשבון מוכנות לאתגרים מצפון (סוריה, לבנון), ממזרח (איראן) ומדרום (חמאס) – כל זאת, ללא אסטרטגיית יציאה ממלכוד המדינה האחת לשני העמים.
  • הסיפוח גם צפוי להביא לעליית מדרגה בפעילות האלימה מרצועת עזה הן במישרין, לשטח ישראל, והן בעקיפין, באמצעות חוליות טרור ברחבי יהודה ושומרון. מימוש איום זה עלול לגרור את צה”ל להשתלט גם על הרצועה, לנהל את חיי שני מיליון הפלסטינים בה, ואף זאת ללא אסטרטגיית היחלצות.

[su_note note_color=”#00127d” text_color=”#FFFFFF” radius=”4″]תנועת המפקדים תומכת בסיפוח גושי התיישבות למדינת ישראל במסגרת הסכם.
מה שנכון וחיוני לעת משא ומתן, עלול להתברר כהרסני כשנעשה באופן חד-צדדי.[/su_note]

תהייה דעתנו על מרכיב זה או אחר של היוזמה האמריקאית אשר תהייה, כלולים בה שני תקדימים אשר אין להשלים עמם:

  • השארת למעלה מ-14,000 ישראלים, תושבי התנחלויות מבודדות, בלב השטח המיועד למדינה הפלסטינית. משימת הבטחת ביטחונם ושיגרת חייהם תהווה חלום בלהות ביטחוני.
  • אפשרות הכללת ‘המשולש’ על תושביו, אזרחי ישראל הערבים, בסך השטחים הריבוניים הישראלים שיועברו למדינה הפלסטינית. מעבר לפסול המוסרי, עצם הנכונות לשקול את הרעיון תיפגע קשות בתהליך השתלבות ערביי ישראל בחברה הישראלית. התופעה של בודדים אשר פגעו בביטחון המדינה עלולה להפוך לשיטפון מרגע שיטמיעו את העובדה שאין עוד ערך לנאמנותם למדינת ישראל. את המחיר עלולים לשלם לא רק השב”כ, שיאלץ להתמודד עם אתגר חסר תקדים בהיקפו, אלא גם אזרחי ישראל.

מול תביעות חסרות אחריות ל”סיפוח עכשיו” מחד גיסא, ולאור היעדר היתכנות מידית להסדר שתי מדינות מאידך גיסא, תנועת המפקדים קובעת כי הגיע העת למהלכי היפרדות אזרחית מהפלסטינים תוך המשך השליטה הביטחונית עד בוא הסדר, ברוח תכניתנו ‘ביטחון תחילה‘.

[su_document url=”https://www.cis.org.il/wp-content/uploads/2020/02/עמדת-התנועה-היוזמה-האמריקאית.pdf”]