לכבוד

מר בנימין נתניהו
ראש הממשלה

מכובדנו,

מאות חברי תנועת ‘מפקדים למען ביטחון ישראל’, כולם בכירים בדימוס ובמילואים בצה”ל, במוסד, בשב”כ ובמשטרת ישראל, מבקשים להתריע בפניך על הסכנות הגלומות במהלך סיפוח חפוז, כזה המצטייר מהצעות חוק ומהתבטאויות שרים וחברי כנסת אשר נראה שקיבלו תאוצה בעקבות הצהרת מזכיר המדינה האמריקאי משלשום.

איננו מערערים על כנות כוונות הממשל האמריקאי, אך מוטרדים מהפרשנות הניתנת לדברים כאילו הוסרה המגבלה האחרונה בפני סיפוח שטחים ביהודה ושומרון.

להערכתנו, לא עמדת ארה”ב אלא צרכי הביטחון של ישראל הם המחייבים שיקול דעת בטרם ננקט צעד נחפז והרה אסון.

בעודנו שותפים מלאים לצורך לוודא כי בכל מו”מ עתידי, ממשלת ישראל תעמוד על סיפוח שטחים מסוימים ביהודה ושומרון, אנחנו מבקשים להתריע כי מה שראוי, לגיטימי ואף חיוני כעמדה במו”מ עלול להתברר כהרסני כשמתבצע באופן חד-צדדי.

כמי שבחנו לעומק את השלכותיהם הביטחוניות והאחרות של מהלכי סיפוח חד-צדדיים כגון אלה הנדונים כיום, אנחנו חשים חובה להתריע כי כל החלטה להחלת ריבונותנו באורח חד-צדדי עלולה להתניע תגובת שרשרת שלא יהיה ביכולתך וביכולת ממשלתנו לשלוט בתנופתה ובתוצאותיה.

די אם נצביע על דוגמה אחת לאותו ‘אפקט דומינו’: האפשרות שהחלטה לאומית – בין אם בכנסת או בממשלה – להחיל ריבונותנו באורח חד-צדדי, גם על אזורים בקונצנזוס (כגון מעלה אדומים, גוש עציון ובקעת הירדן), עלולה להוביל לשרשרת אירועים נפיצה במהלכה ייפסק שיתוף הפעולה הביטחוני עם הרשות הפלסטינית.

בין אם הפסקת השת”פ תבוא בהנחיית המנהיגות ובין אם תתרחש כתוצאה מלחץ הרחוב הפלסטיני על המשרתים במנגנוני הביטחון, מרגע שאלה יסרבו למלא את משימתם, ייווצר בשטח ריק ביטחוני. ישראל תעמוד בפני החלטה האם לאפשר לחמאס ולגורמי טרור אחרים לנצלו, או להקדים תרופה למכה ולהנחות את צה”ל להשתלט מחדש על כל מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית.

מאותו רגע ממשלת ישראל וצה”ל ינהלו את חיי מיליוני הפלסטינים ללא אסטרטגיית יציאה.

למיטב הבנתנו, טרם התקיים דיון ממשלה או קבינט בו פורטו המשמעויות האפשריות של מהלך כזה והשלכותיו על ביטחון ישראל, כלכלתה והמגוון הרב של תחומים נוספים אשר יושפעו ממנו, ולהערכתנו רובם המכריע לא לטובה.

כמו כן, נראה לנו כי במשטר הדמוקרטי שלנו, טרם תנקוט הממשלה או הכנסת במהלך העלול להתברר כהרסני לביטחון ישראל ועתידה, ראוי לוודא שהציבור הישראלי מודע למגוון משמעויותיו בטרם יעמוד בפני עובדה מוגמרת.

צוות בכיר של תנועת ‘המפקדים’ עומד לרשותך, לרשות משרדך ולרשות המערכות הלאומיות האחרות, כדי להציג את ממצאי מחקר השלכות הסיפוח החד-צדדי עליו שקדה התנועה במשך שנתיים.

איננו מתיימרים לקבוע מדיניות לאומית. גם איננו טוענים לבלעדיות על הידע, ההתמחות והניסיון הרלבנטיים.

כל שנרצה לוודא הוא שהחלטה בעלת משמעויות כה מרחיקות לכת לא תתקבל בלא בחינה מקיפה של מלוא השלכותיה ודיון ציבורי בממצאיה.

בכבוד רב,

אלוף (מיל’) אמנון רשף
יו”ר

[su_document url=”https://www.cis.org.il/wp-content/uploads/2019/11/מכתב-רהמ-20.11.19.pdf”]