התעקשותו של ראש הממשלה על נאומו בקונגרס למרות התנגדות הנשיא האמריקני וגורמים נוספים פוגעת בבטחון ישראל. טובת המדינה מחייבת שיתוף פעולה עם בת בריתנו הטובה ולא תקיעה חוזרת ונשנית של אצבע בעינה. ראש הממשלה שגה בהחלטתו לנאום ובכל יום שעובר בלי שיבטל את הנאום הוא מעמיק את הטעות. אנחנו קוראים לראש הממשלה לחזור בו מהחלטתו