מאז קום המדינה עוצמתה המדינית והביטחונית של ישראל נשענה על הקשר האמיץ עם ארה”ב. נקיטת בריונות פוליטית כלפי הממשל האמריקאי מהווה פגיעה קשה באינטרס הישראלי. בדומה לעבר, יש לפעול בדיפלומטיה שקטה ובאינטימיות על מנת להשיג את התוצאות הרצויות לביטחון ישראל