החזון והמטרות

החזון

ממשלת ישראל תיזום מהלך אזורי לגיבוש הסדרים מדיניים-ביטחוניים עם הפלסטינים ועם מדינות ערב. הסדרים אלה יעניקו לישראל גבולות מוכרים וסופיים שיבטיחו לאורך שנים את ביטחון המדינה, את הרוב היהודי המוצק בה ואת אופייה הדמוקרטי.

ההסכם עם הפלסטינים יתבסס על עקרון “שתי מדינות לשני העמים” ויושתת על גבולות 1967, עם הסדרים והתאמות המתבקשים מהצרכים הביטחוניים והדמוגרפיים של מדינת ישראל. רק כך תימנע היווצרותה של מדינה דו-לאומית.

המציאות במזרח התיכון מחייבת, ויוזמת השלום הערבית מאפשרת השגת הסדר משולב – עם מדינות ערב ועם הפלסטינים – באופן המקדם במידה ניכרת את האינטרסים הלאומיים והביטחוניים של ישראל.

מערכת הביטחון הישראלית תדע להגן היטב על הגבולות אשר יוסכמו על ידי ממשלת ישראל ויזכו בתמיכת העם.

רקע

אנו בכירים בדימוס של מערכות הביטחון. מאחורינו שנים רבות של שירות למען המדינה בצה”ל, במוסד, בשב”כ ובמשטרת ישראל.
אנו מאוחדים ברצון לחיות בביטחון במדינה יהודית ודמוקרטית ולהעניק לדורות הבאים מציאות שראוי וטוב לחיות בה.

אנו מאמינים שנקיטת יוזמה ישראלית מדינית-אזורית לקביעת גבולות המדינה שיבטיחו ביטחון לתושביה ורוב יהודי מוצק היא הכרחית, אפשרית ודחופה. נקיטת יוזמה כזו תחזק את החברה הישראלית מבפנים, תאפשר לה להתמודד טוב יותר עם האיומים הביטחוניים ותביא למהפך חיובי בתחומי הביטחון, הכלכלה והחברה ובמעמדה הבין-לאומי של ישראל.

מערכת הביטחון הישראלית תדע להגן היטב על הגבולות אשר יוסכמו על ידי ממשלת ישראל ויזכו בתמיכת העם. אין שחר להפחדות כאילו הסדר מדיני יפגע בביטחון. ההפך הוא הנכון: הסדר מדיני טוב לביטחון. בכוחו של צה”ל לתת מענה מצוין לכל אתגר ביטחוני, ועוצמתו מעניקה לממשלת ישראל את מלוא היכולת והגמישות להגיע להסדרי שלום.

אנו מאמינים שממשלת ישראל יכולה וצריכה לגבש יוזמה מדינית-אזורית על בסיס מענה הולם לפוטנציאל החיובי הגלום ביוזמת השלום הערבית.

המציאות באזורנו נעשית מורכבת ומסוכנת יותר, ומשולבים בה גורמים דתיים קיצוניים. לצד זאת, בין המדינות הערביות המתונות לבין מדינת ישראל נוצרו מפגשי אינטרסים, שניתן לנצלם לקידום הסדר אזורי ופתרון הסכסוך עם הפלסטינים.

הסכמי שלום עם העולם הערבי הם יעד לאומי-ביטחוני ישראלי עליון, והגעה להסדרים מדיניים-ביטחוניים היא אינטרס חיוני. הסדרים אלה הם הבסיס האמיתי לשלום וליציבות באזורנו.

על רקע ההתפתחויות הגיאו-אסטרטגיות רבותהמשמעות באזורנו, המציאות האזורית מאפשרת ומחייבת לקדם הסכם להסדר מדיני-ביטחוני אזורי במשולב עם קידום פתרונו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

אסטרטגיה משולבת זו תעצים במידה ניכרת את התמורה שישראל תזכה בה ותעצים את חוסנו ואת עמידותו של ההסכם הישראלי-פלסטיני לנוכח התמיכה והלגיטימציה הכלל-ערביות והבין-לאומיות שיוענקו לו.

והחשוב מכול, גישה זו תאפשר לישראל לממש את החזון הציוני של מדינה דמוקרטית, רוב יהודי מוצק, בית לאומי לכל יהודי העולם ושוויון זכויות מלא לכל אזרחי ישראל ברוח מגילת העצמאות. 

אנו נמצאים על פרשת דרכים בכל הקשור לעתידה של מדינת ישראל. הסתפקות ב”ניהול הסכסוך” וב”הכלת האיום” עלולה להוביל ל”מדינה דו-לאומית” ולקץ החזון הציוני.

אנו מבקשים להשפיע על המנהיגות בישראל לאמץ את חזון התנועה ואת המהלכים המוצעים למימושו; ולהעמיד את הנושא בראש סדר היום הלאומי.

אנו מבקשים לשכנע את הציבור בישראל בתרומה של הסדרים ביטחוניים-מדיניים אזוריים ובמסגרתם התקדמות להסדר עם הפלסטינים לביטחון ישראל ולטעת בלב תושבי ישראל את האמונה כי קיימת דרך אחרת, שיכולה להוציא את ישראל מסבבי העימות הבלתי נגמרים.

מטרות התנועה:

  • לשכנע  את הציבור הישראלי ואת הנהגתו כי המשך המצב הקיים פוגע בביטחון ישראל; יביא לאבדן צביונה היהודי-דמוקרטי; ליצירת מדינה דו-לאומית; להנצחת הסכסוך עם הפלסטינים והעולם הערבי והאסלאמי; לבידוד בינלאומי; ולאבדן הזדמנויות לשיתוף פעולה ביטחוני אזורי כנגד אויבים משותפים.
  • להציג בפני הציבור הישראלי והנהגתו את חזון התנועה ולשכנעם כי ניתן ליישמו באמצעות יוזמה אזורית המשלבת הסדרים ביטחוניים-מדיניים עם מדינות ערב הפרגמטיות והסדר עם הפלסטינים על עיקרון “שתי מדינות”.
  • להפריך את טענות המפחידים מפני מתווה ההסדרים הביטחוניים-מדיניים ולטעת ביטחון בציבור הישראלי כי דרך זו תוציא את ישראל מסבבי העימותים אליהם הורגלנו ותבטיח את ביטחונה וצביונה של המדינה.
  • להבהיר לציבור בישראל ולמנהיגיו כי גם אם ארוכה הדרך להסדרים ביטחוניים-מדיניים אזוריים ובמסגרתם להסדר עם הפלסטינים, חובה על מדינת ישראל להימנע מכל צעד העלול לשבש את הדרך ולחסום מימוש יעדים אלה.

להורדת מסמך “החזון” או לצפייה במסך מלא » לחצו כאן.