תמיכתך חשובה לנו!

אנו מאוחדים ברצון לחיות בביטחון במדינה יהודית ודמוקרטית ולהעניק לדורות הבאים מציאות שראוי וטוב לחיות בה וקוראים לממשלת ישראל לפתוח ביוזמה מדינית-ביטחונית עצמאית!

“מפקדים למען ביטחון ישראל” היא תנועה לא מפלגתית המאמינה כי:

  • קיפאון מדיני פוגע בביטחון;
  • ישראל חזקה ואמורה לעצב את גורלה;
  • הסדר מדיני עם הפלסטינים בהקשר אזורי חיוני לביטחון ישראל ולצביונה כבית הלאומי של העם היהודי;
  • עד הבשלת התנאים להסדר קבע, על ישראל לפעול באופן עצמאי להשבת הביטחון לאזרחיה, לשיפור מעמדה האזורי והבינלאומי; ולשימור התנאים להסדר עתידי.

בתנועה חברים למעלה מ-290 קצינים בכירים בדימוס מדרגת תא”ל ומעלה ומקביליהם בשב”כ, במוסד ובמשטרת-ישראל. התנועה ויוזמתה חפים מכל אינטרס אישי, מפלגתי או עסקי ומבטאת דאגה לנעשה (או לא נעשה) במדינה ואחריות לעתיד המדינה, ולגורל ילדינו ונכדינו.

חזון התנועה »

ממשלת ישראל תיזום מהלך אזורי לגיבוש הסדרים מדיניים-ביטחוניים עם הפלסטינים ועם מדינות ערב. הסדרים אלה יעניקו לישראל גבולות מוכרים וסופיים שיבטיחו לאורך שנים את ביטחון המדינה, את הרוב היהודי המוצק בה ואת אופייה הדמוקרטי.

ההסכם עם הפלסטינים יתבסס על עקרון “שתי מדינות לשני העמים” ויושתת על גבולות 1967, עם הסדרים והתאמות המתבקשים מהצרכים הביטחוניים והדמוגרפיים של מדינת ישראל. רק כך תימנע היווצרותה של מדינה דו-לאומית.

המציאות במזרח התיכון מחייבת, ויוזמת השלום הערבית מאפשרת השגת הסדר משולב – עם מדינות ערב ועם הפלסטינים – באופן המקדם במידה ניכרת את האינטרסים הלאומיים והביטחוניים של ישראל. מערכת הביטחון הישראלית תדע להגן היטב על הגבולות אשר יוסכמו על ידי ממשלת ישראל ויזכו בתמיכת העם.

אנו נמצאים על פרשת דרכים בכל הקשור לעתידה של מדינת ישראל. הסתפקות ב”ניהול הסכסוך” וב”הכלת האיום” עלולה להוביל ל”מדינה דו-לאומית” ולקץ החזון הציוני.

לפיכך, התנועה מבקשת לקדם יוזמה מדינית דו שלבית:

  • ביטחון תחילה‘ – יוזמה ישראלית עצמאית לשיפור המצב הביטחוני-מדיני בטווח המיידי.
  • ביטחון בהסדר קבע‘ – יוזמה למו”מ עם הפלסטינים בהקשר אזורי (תושק בקרוב).

תמיכתך חשובה לנו !
הצטרף/י אל אלפי התומכים שלנו – וביחד נקדם עתיד טוב יותר.