ביטחון תחילה: עיקרי הדברים

 מתווה לשיפור מצבה הביטחוני-מדיני של ישראל 

עקרונות התוכנית

 • יוזמה ביטחונית-מדינית ישראלית עצמאית.
 • המשך שליטה של צה”ל בגדה המערבית עד להסדר קבע.
 • נקיטת צעדים עצמאיים, ללא תלות בקיומו או אי קיומו של ‘פרטנר’.
 • יצירת מציאות של היפרדות מהפלסטינים – חיים זה לצד זה ולא זה בתוך זה – עבור 98.5% מאזרחי ישראל.
 • הסרת העמימות המדינית, תוך הצגת תנאים מתוך עמדת כוח, בהירות ונחישות באשר לעמדות ישראל בעניין פתרון הסכסוך (‘שתי מדינות לשני עמים’) ועתיד הגדה המערבית.
 • מתן מענה רב-תחומי ומשולב לאיומים – מהלכים ביטחוניים, מדיניים ואזרחיים-כלכליים בגדה המערבית, בירושלים ובעזה.

מטרות התוכנית

 • לחזק את ביטחון תושבי ישראל ולמנוע הידרדרות ביטחונית נוספת.
 • לשמר תנאים להסדר קבע עתידי עם הפלסטינים.
 • להגביר את הסיכוי להסדרים מדיניים-ביטחוניים עם מדינות האזור הרלוונטיות.
 • לשדרג את מעמדה הבינלאומי של ישראל.

יוזמה ישראלית עצמאית משולבת

 • יוזמה ביטחונית-מדינית ישראלית עצמאית, ללא תלות בקיומו של ‘פרטנר’.
 • שילוב של מהלכים ביטחוניים, הצהרות מדיניות וצעדים אזרחיים-כלכליים.
 • יישום משולב בגדה המערבית, בירושלים וברצועת עזה.

בתחום הביטחוני

 • השלמת בניית ‘גדר הביטחון’ בגדה המערבית והחלת משטר גבול קפדני לאורכה.
 • המשך שליטה ביטחונית מלאה של צה”ל בגדה המערבית עד להשגת הסדר קבע.
 • צמצום החיכוך בין האוכלוסיות הישראלית והפלסטינית בגדה המערבית.
 • עקירת תופעת השוהים הבלתי חוקיים (שב”חים) ומניעת חדירתם לישראל.
 • השלטת חוק וסדר בשכונות הפלסטיניות ב’מזרח ירושלים’, החרמת נשק לא חוקי וחיסול קיני טרור.

בתחום המדיני

הצהרה כוללת של ישראל:

 1. על קבלה עקרונית של יוזמת השלום הערבית כבסיס למשא ומתן, עם ההתאמות הנדרשות כתוצאה מהצרכים הביטחוניים והדמוגרפיים של מדינת ישראל.
 2. על מחויבותה לפתרון הסכסוך במו”מ להסדר קבע על בסיס ‘שתי מדינות לשני עמים’.
 3. על כי אין לה תביעות ריבוניות לשטחים שממזרח ל’גדר הביטחון’ בגדה המערבית וכי היא תוסיף להחזיק בהם למשמרת עד ליישום הסדרי ביטחון חלופיים במסגרת הסכם עתידי עם הפלסטינים.
 4. על נכונותה להכיר בשכונות ובכפרים הפלסטיניים בירושלים כחלק מהמדינה הפלסטינית, לכשתוקם, במסגרת הסכם עתידי.
 5. על הקפאת הקמתם של יישובים ישראלים חדשים, הרחבתם של יישובים קיימים ופיתוח תשתיות ממזרח ל’גדר הביטחון’.
 6. על מחויבותה לשמירה קפדנית על הסטטוס-קוו בהר הבית ובמקומות הקדושים האחרים.

בתחום האזרחי-כלכלי

 1. גדה מערבית: מגוון צעדים לשיפור רווחתם של הפלסטינים ולחיזוק הרשות הפלסטינית.
 2. ירושלים: הקמת ‘מנהלת גג’ לשכונות ולכפרים הפלסטינים והפקדתה על תוכנית שיקום ופיתוח נרחבת; יישום קפדני של הסטטוס-קוו על הר הבית.
 3. עזה: מגוון צעדים שמיועדים למנוע את קריסתה של הפסקת האש, לבלימת המשבר ההומניטרי ולשיקום כלכלי.
 4. המתיישבים הישראלים: חקיקת חוק “קליטה, פינוי מרצון ופיצוי” עבור המתיישבים שממזרח ל’גדר הביטחון’ בגדה המערבית, המעוניינים להעתיק את מגוריהם מערבית לגדר או אל תחומי ה’קו הירוק’.
המשך לפרק ג’: תוכנית הגדה-המערבית