לוגו ביטחון תחילה

ביטחון תחילה: משנים את כללי המשחק

תוכנית הפעולה המוצגת במסמך זה, מתווה דרך ליציאה מהמבוי הסתום בו נמצאת ישראל ולשיפור במצבה הביטחוני-מדיני.

רק פעולה משולבת – ביטחונית, אזרחית-כלכלית ומדינית, בגדה המערבית, בירושלים ובעזה – יכולה להביא לשיפור משמעותי ובר-קיימא בביטחון ישראל, ולכן יש לאמצה כמקשה אחת.

ביטחון תחילה: פעולה משולבת

התוכנית משלבת בין הצורך בהגברת הביטחון האישי והלאומי, הכורח בהיפרדות מהפלסטינים, ככל שניתן בעת הזאת, והצורך בהמשךשליטה ביטחונית מלאה בגדה המערבית. זאת, תוך שמירה על התנאים שיאפשרו בבוא העת מו”מ להסדר קבע עם הפלסטינים, על בסיס ‘שתי מדינות לשני עמים’, ושיפור במעמדה האזורי והבינלאומי של ישראל.

התוכנית נשענת על תפיסת ביטחון המשלבת עוצמה צבאית, הבנה של מגבלות הכוח והצרכים הכלכליים-חברתיים של כל האוכלוסיות, יחד עם הסרת העמימות והכרזה על מדיניות ברורה באשר לעתיד הסכסוך עם הפלסטינים ופתרונו.

לתקציר ‘ביטחון תחילה’
המשך לפרק א’: פתח דבר

Download (PDF, 3.31MB)