הודעות לתקשורת

שמים קו למען ביטחון ישראל

מודעת “שמים קו למען הביטחון” – פורסמה בעיתונים “הארץ” ו”ישראל היום” – 13/11/2015

מודעת שמים קו למען הביטחון