התהליך המדיני מול הרש”פ בגדה: להוביל או להיות מובלים?

מטרת מסמך זה היא להציג את הדילמות המרכזיות שניצבות בפני ישראל במסגרת התהליך המדיני עם הרש"פ בגדה כתשתית לעדכון האסטרטגיה המדינית של……