התהליך המדיני ישראלי-פלסטיני על ציר הזמן

חיבור מקיף המפרט את העמדות הישראליות, הפלסטינות ואת מאמצי התיווך האמריקאי, במהלך התהליך המדיני לאורך השנים.