משאל עם לפני סיפוח

כשם שראש הממשלה נתניהו תמך בחוק משאל עם לוויתור על שטח ואף היה מאלו שדרשו עריכת משאל עם לאישור תכנית ההתנתקות, כך גם היום. בטרם החלטה שתוצאותיה עלולות לשנות את פני ישראל, ביטחונה ועתידה, המעשה הנכון…