תחזית אכלוסייה לישראל לטווח ארוך 2009-2059

תחזית אכלוסיה לטווח 50 שנה עפ"י הלמ"ס, אגף דמוגרפיה ומפקד. שנת פרסום: מרץ 2012. 85 עמ'


לא שוברים את הכלים: יחסי ערבים-יהודים בישראל 2013

בישראל חיים היום 1.4 מיליון ערבים (18% מאזרחי המדינה). הם חלק מהחברה הישראלית ומהעם הפלסטיני, הנחשב אויב לישראל. מה הם חושבים על היהודים, על המדינה ועל חייהם כמיעוט בה? - מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל…