דני יתום: המשמעות של סיפוח זה אובדן הזהות המדינה היהודית

יש חזית צפונית ויש חזית דרומית ואנחנו רוצים למנוע חזית מרכזית


האומץ לעשות שלום

אם לא ניפרד מהפלסטינים, גם בירושלים, תקום בין הירדן לבין הים מדינה ערבית ויקיץ הקץ על מדינתנו. טועים ומטעים אותנו פוליטיקאים שמבטיחים פתרונות קסם לבעיות הכלכליות-חברתיות מבלי להתייחס לפתרון הבעיות…


ישראל חייבת ליזום

ישראל חייבת ליזום חידוש של המו"מ המדיני. אנחנו חזקים, אסור לנו לפחד - ואין לנו הלוקסוס לוותר על השלום. חייבים להיפרד מהפלסטינים על בסיס שתי מדינות, והכרחי לנסות ולהשיג זאת במו"מ אזורי שמשולב במו"מ עם…