הסדרים בין ישראל לפלסטינים; האם החשיבה אודותם עמדה ועומדת במבחן? או, ערעור על פרדיגמת המשא ומתן

אין לי שום אשליה שפינוי ישראלי מרצון מרוב שטחי יהודה והשומרון, יביא שקט ושלווה. גם אין לדעת האם בחלל שייווצר תקום מדינה פלסטינית. אסכים עם מי שיטען לאפשרות שהחמאס ישתלט על המרחב שיתפנה. ועדיין…