ההיפך מבן-גוריון, נאום-שמום

מדיניות הממשלה כיום היא הפוכה לזו של בן גוריון. הוא סבר כי לא חשוב מה יאמרו הגויים, אלא מה שיעשו היהודים, והממשלה כיום מתנהגת לפי הכלל - לא חשוב מה יעשו הגויים, העיקר הוא מה שיאמרו……