סיפוח הוא אסון: החלת ריבונות ביו”ש – רולטה רוסית

יש להתחיל בצעדי היפרדות אזרחיים מבלי לוותר על השליטה הביטחונית, תוך חיזוק השת"פ הביטחוני וחיזוק הכלכלה הפלסטינית. יצירת רצפים קרקעיים לפלסטינים עם יכולת תנועה חופשית ביניהם. כל זאת מבלי להעתיק ולו…


אריה פלמן: כיום אנחנו בסיפוח זוחל שסופו הוא סיפוח כל יו”ש אם נרצה בכך או אם לא נרצה

צריך להגדיר את מה שאנחנו רוצים. כיום אנחנו בסיפוח זוחל שסופו הוא סיפוח כל יו"ש אם נרצה בכך או אם לא נרצה בין אם ברצון ובין אם בעקבות אירוע ביטחוני שיביא אותנו לשלוט על השטח (ראיון לערוץ……


אריה פלמן – נלחמים על הבית

מדינת ישראל צריכה לעשות חישוב מסלול מחדש


הפרטנר האמתי לשלום מחכה שנושיט יד

גם תומכי פתרון שתי המדינות מבינים כי לרשות הפלסטינית אין לא את הרצון ולא היכולת לקיים הסדר שלום. רק הסדר רחב, שיקשור את מדינות ערב המתונות, יכול להביא ליציבות……


שלום זה לא מלחמה

על ישראל לזנוח את דרך ההתנצחות עם הפלסטינים, שלא הובילה להישג כלשהו ולהתייצב עם יוזמה מדינית ותוכנית סדורה להסדר מדיני, עם יעדים, דרישות……


חישוב מסלול מחדש

את ה”אין מדיניות” הביטחונית, החליפו צמדי מילים שאמורות לספק אשליה כי יש, כביכול, מנהיגות, ויש, כביכול, מדיניות והן גם עוברות טוב ברחוב: “ניהול הסכסוך” שמשמעותן בשפה פשוטה : נגיב לאירועים בכוח ואם זה…