תחזית אכלוסייה לישראל לטווח ארוך 2009-2059

תחזית אכלוסיה לטווח 50 שנה עפ"י הלמ"ס, אגף דמוגרפיה ומפקד. שנת פרסום: מרץ 2012. 85 עמ'