לאור ההתפתחויות האחרונות באשר למדיניות המתגבשת של ממשל ביידן, ובמקביל הפעילות האיראנית הערה באזור ומול ארה״ב, נדרשת בחינה מחדש והתאמת מדיניותה של ישראל בסוגיה והחלטה באשר לאופי השיח מול הממשל האמריקאי. תנועת ״מפקדים למען ביטחון ישראל״, השיקה צוות חשיבה לבחינת וגיבוש המלצות למדיניות הנדרשת בסוגיה האיראנית ולשיח עם הממשל האמריקאי בנושא זה, הצוות כולל בכירים מאוד לשעבר במל”ל, צה”ל, המוסד ובוא״א.

עיקרי המלצות הצוות, כפי שמוגשים למל״ל, למשרדי הביטחון והחוץ, ולועדת חו״ב של הכנסת. תמיכה ביוזמה הדיפלומטית האמריקאית להבאת איראן לציות מחודש ושקוף לתנאי הסכם הגרעין (ה-JCPOA) המקוריים, החלטת מועבי״ט 2231 והסכמי הפיקוח מול סבא״א. כמו כן, חזרה מההפרות שבוצעו מאז חתימתו וטיפול בסוגיות שהתבססו על נתונים שהוכחו כשקריים.

קראו עוד