16.5.2019

לכבוד
מר בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ירושלים

מכובדנו,

מאות חברי תנועת ‘מפקדים למען ביטחון ישראל’ ובכירים רבים נוספים יוצאי מערכות הביטחון, מבקשים להתריע בפניך על הסכנות לביטחון המדינה הגלומות במהלכי החלה חד-צדדית של ריבונות (סיפוח) ישראלית בשטחי יהודה ושומרון, וקוראים לך לבלום מהלכים חד צדדיים אלה לאלתר.

כשם שהתחייבנו להתייצב ולהגן על כל החלטה אשר תקדם מהלכי היפרדות אזרחית מהפלסטינים תוך המשך השליטה הביטחונית עד בוא הסדר – התחייבות עליה אנחנו חוזרים היום – כך אנו מתחייבים לגבות עמידה מול חסידי הסיפוח אשר הלהט האידאולוגי מאפיל על בהירות ראייתם את חומרת התוצאות.

בתום כהונה בדרגים הבכירים ביותר בצה”ל, בשב”כ, במוסד ובמשטרה; עתירי ניסיון בלחימה מול אויבינו, במאבק בטרור ומול כל אתגרי הביטחון האחרים; ולאחר עשרות שנות שירות של רבים מאתנו במרחבי יהודה ושומרון, כל אחד מאתנו שותף להערכה כי החלת החוק ביהודה ושומרון – כולם או חלקם – שלא במסגרת הסדר, תניע תגובת שרשרת שתפגע קשות בכלכלת ישראל, במעמדה האזורי והבינלאומי, אך, בעיקר בביטחון המדינה. אנו מתריעים כי מה שיתחיל בהחלת ריבונות (סיפוח) על שטח מוגבל, יידרדר בהכרח לכלל שליטה מלאה באזורי יהודה ושומרון, על מיליוני תושביהם הפלסטינים.

החלטה של כנסת ישראל להעביר חקיקת סיפוח – חלקי ככל שיהיה – לא תוכל אלא להתפרש בשטחים, באזור ובעולם, כהחלטה לאומית לטרוק את הדלת בפני כול הסדר עתידי. שעה שלא ניתן להעריך האם התגובה הפלסטינית לקריסת התקווה להסדר תהיה אלימה, על המופקדים על ביטחון ישראל, ואתה בראשם, לשקלל אפשרות זאת בצד האפשרות של קריסת שיתוף הפעולה מצד מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית (הזוכה לשבחים מצד השב”כ וצה”ל על תרומתו להצלת חיי ישראלים) ושיתוק הרש”פ. התפתחויות אלה ייצרו ריק ביטחוני אליו יישאבו גורמי פשע חמושים, גורמי טרור חמושים וכמובן החמאס.

כדי למנוע תהליך זה, או – במידה ונתמהמה – כדי לבלמו, לא יהיה מנוס מפריסת צה”ל והשב”כ במרחבים בהם נתונה כיום אכיפת החוק והסדר בידי הרש”פ. מרגע זה ואילך, מדינת ישראל תנהל את חייהם של עוד 2.6 מיליון פלסטינים. מאחר שאין לצפות שהדבר יעבור ללא התלקחות בדרום, השתלטות בלחימה על רצועת עזה עלולה להביא לשליטה בעוד שני מיליון פלסטינים.

סדר הכוחות – סדיר ומילואים – אשר יידרש למשימה זו – ולו רק במרחבי יו”ש – יפגע קשות במוכנות צה”ל להתמודדות עם אתגרי זירות האיום המרכזיות: מחיזבאללה וחמאס ועד איראן בסוריה ומחוצה לה.

הפגיעה החמורה בביטחון תחרוג אף מהקשרים מיידיים אלה, ותכלול אפשרות לפגיעה הן במרחבי העומק האסטרטגי של ישראל החורגים מתחומי השטחים הנדונים, והן בהזדמנויות האסטרטגיות-ביטחוניות האזוריות, עליהן אתה עמל בצדק.

כאנשי ביטחון, אנו מותירים לאחרים לפרט את המשמעויות הכלכליות ההרסניות של הסתלקות המדינות התורמות, ונפילת עול מימון כחמישה מיליון הפלסטינים על תקציב המדינה ועל כל משפחה בישראל, כמו גם את המשמעויות הערכיות והאחרות לחברה הישראלית, אשר תימצא עצמה שולטת במיליוני הפלסטינים ברחבי יהודה ושומרון וברצועת עזה, ומתמודדת עם האפשרות שמאבקם להגדרה עצמית יהפוך למאבק לשוויון זכויות במדינת ישראל, והכל, ללא אסטרטגיית יציאה.

איננו מתיימרים לבלעדיות בהבנת הנסיבות וניתוח המשמעויות, ואין אנו מזלזלים חלילה בדעת החולקים עלינו רק משום שהם מיעוט קטן בקרב בכירי עבר של מערכת הביטחון. עם זאת, החתומים מטה מאוחדים בהערכה כי מדובר במהלך חסר תקדים במשמעויותיו ההרסניות לביטחון ישראל.

לפיכך, ממשלת ישראל תפגין חוסר אחריות אם תצא למהלך הרפתקני זה בטרם תנקוט בשלושה צעדים אלה:

• תנחה את המערכות הממלכתיות המופקדות על הנושא לבצע בחינה מעמיקה ומקיפה של השלכותיו על כל היבטי הביטחון הלאומי;
• תעמיד את ממצאי הבדיקה לדיון ציבורי בטרם החלטה;
• ומאחר והנושא לא עמד במרכז הדיון הציבורי ערב הבחירות האחרונות, תעמיד את ההחלטה להכרעת העם.

כשם שהכנסת בהנהגתך חוקקה חוק יסוד המחייב משאל עם במקרה של ויתור על שטח ריבוני, כך, למען אחדות העם, מן הראוי, שגם החלת ריבונות (סיפוח) תהיה טעונה אישור באותם תנאים, כאמור בחוק היסוד: משאל עם.

אנו עומדים לרשותך ולרשות הגופים הממלכתיים עליהם תטיל את בחינת הנושא, ונעמיד לרשותם את ממצאינו ואת מלוא הידע שנצבר במהלך הבחינה שביצענו – הנרחבת והמעמיקה ביותר שנעשתה עד כה – באשר למלוא משמעויותיו ההרסניות של הליך הסיפוח המסוכן הנדון בימים אלה.

בכבוד רב,

אבידור גדעון, תא”ל (מיל’)
אבן-זהב יהוא, תא”ל (מיל’)
אברבנאל איקה, תא”ל (מיל’)
אגוזי שלמה, תא”ל (מיל’)
אגמון אורי, תא”ל (מיל’)
אגמון יורם, תא”ל (מיל’)
אהרונישקי שלמה, רב-ניצב (בדימוס)
אוחיון ברטי, ניצב (בדימוס)
אולמרט (ירמי) רמי, תא”ל (מיל’)
אופיר אהרון, תא”ל (מיל’)
אופיר גבי, אלוף (מיל’)
אור (מנדי) יעקב, אלוף (מיל’)
אורון ישראלה, תא”ל (מיל’)
אזולאי אבנר, רח”ט (בדימוס)
איכר רוני, תא”ל (מיל’)
אילון עמי, ראש השב”כ לשעבר, אלוף (מיל’)
אליה שלמה, תא”ל (מיל’)
אלמוג אברהם, תא”ל (מיל’)
אלמוג זאב, אלוף (מיל’)
אסעד אמל, תא”ל (מיל’)
אפל רפי, תא”ל (מיל’)
ארבל דוד, ראש אגף
ארד עוזי, ראש המל”ל לשעבר
ארדיטי דני, תא”ל (מיל’)
ארז חיים, אלוף (מיל’)
ארז עודד, תא”ל (מיל’)
ארז עמיחי, ראש אגף (בדימוס)
ארז שייקה, תא”ל (מיל’)
אשכנזי חיים, תא”ל (מיל’)
אשר דני, תא”ל (מיל’)
בהרב ישראל, תא”ל (מיל’)
בירן (ביקו) יעקב, תנ”צ (בדימוס)
בכרך מנה, תא”ל (מיל’)
בן-בעש”ט דוד, אלוף (מיל’)
בן-יוסף יוחאי, תא”ל (מיל’)
בן-משה שמואל, תא”ל (מיל’)
בן בשט בן ציון (בנצי), תא”ל (מיל’)
בן יהודה רן (רני), תא”ל (מיל’)
בן יצחק עוזי, תא”ל (מיל’)
בן נתן יהודית, תא”ל (מיל’)
בן פורת מרדכי (מוטקה), תא”ל (מיל’)
בן צור ברק, סגן ראש אגף (בדימוס)
בנדל דני, תא”ל (מיל’)
בר יהודה (י.ב), תא”ל (מיל’)
בראל מיקי, תא”ל (מיל’)
ברגר יעקב, תא”ל (מיל’)
ברזלי יצחק, ראש אגף (בדימוס)
בריי יעקב (ג’קי), תנ”צ (בדימוס)
ברכוז עודד, ראש אגף (בדימוס)
ברץ אורן, רח”ט (בדימוס)
ברק חיים, תא”ל (מיל’)
ברק מיכל, תת-גונדר (בדימוס)
גבעולי שאול, ניצב (בדימוס)
גולדבלט מרק, סגן ראש אגף (בדימוס)
גונן יוסף, תא”ל (מיל’)
גופן חיים, תא”ל (מיל’)
גורן רן, אלוף (מיל’)
גורן שמואל, ראש אגף (בדימוס)
גזית שלמה, אלוף (מיל’)
גירון רולי, ראש אגף (בדימוס)
גל ראובן, סגן ראש המל”ל לשעבר
גל שלמה, ניצב (בדימוס)
גלבוע איתן, תא”ל (מיל’)
גרוס אהוד, תא”ל (מיל’)
גרנות נפתלי, משנה לראש המוסד לשעבר
דגול עמרי, תא”ל (מיל’)
דגן אבינעם, ראש אגף (בדימוס)
דוידוב עודד, ראש אגף (בדימוס)
דותן ישי, תא”ל (מיל’)
דותן רמי, תא”ל (מיל’)
דר יצחק (דוצי), ראש אגף (בדימוס)
הדר קמחי, תא”ל (מיל’)
הרן יעקב, ראש אגף (בדימוס)
השכל אמיר, תא”ל (מיל’)
וקס שלמה, תא”ל (מיל’)
ורדי אהרון, תא”ל (מיל’)
זהר אבי, תא”ל (מיל’)
זוננפלד רמי, תנ”צ (בדימוס)
זמיר אבי, אלוף (מיל’)
זמיר צבי, ראש המוסד לשעבר, אלוף (מיל’)
חורב עמוס, אלוף (מיל’)
חייקה גיורא, תא”ל (מיל’)
חן יוסף (יוסי), ראש אגף (בדימוס)
חפץ אסף, רב-ניצב (בדימוס)
טיומקין משה, ניצב (בדימוס)
טילר אבי, ניצב (בדימוס)
טל אילן, תא”ל (מיל’)
טל אלכס, אלוף (מיל’)
יוסף איל, תא”ל (מיל’)
ייני משה, סגן ראש אגף (בדימוס)
יערי אביעזר (אבי) , אלוף (מיל’)
יצחקי יאיר, ניצב (בדימוס)
יקואל אלי, סגן ראש אגף (בדימוס)
ירון עמוס, אלוף (מיל’)
ירון רות, תא”ל (מיל’)
ירקוני אלי, ראש אגף (בדימוס)
יתום דני, ראש המוסד לשעבר, אלוף (מיל’)
כהן אלי, סגן ראש אגף (בדימוס)
כהן יעקב (קובי), ניצב (בדימוס)
כהן שלמה (מומו), תא”ל (מיל’)
כהן שלמה, רב-טפסר (בדימוס)
כתרי רון, תא”ל (מיל’)
ל.י, תא”ל (מיל’)
לביא ארווין, תא”ל (מיל’)
לדר חזי, תנ”צ (בדימוס)
לוטן רפי, סגן ראש אגף (בדימוס)
לוי אשר, תא”ל (מיל’)
לוי יוסי, תא”ל (מיל’)
לזרסון ישעיהו (שעייה), תא”ל (מיל’)
לחר יעקב, תנ”צ (בדימוס)
ליבנה אריה, ראש אגף (בדימוס)
לידור בני, תא”ל (מיל’)
לסט גבי, ניצב (בדימוס)
לרון (צקי) יצחק, סגן ראש אגף (בדימוס)
לשם ישראל, תא”ל (מיל’)
מאיר שמעון, תא”ל (מיל’)
מורג חמי, ראש אגף (בדימוס)
מורג עמי, תא”ל (מיל’)
מורן עמי, סגן ראש אגף (בדימוס)
מושבי אבי, סגן ראש אגף (בדימוס)
מזרחי אבי, אלוף (מיל’)
מזרחי אורנה, סגנית ראש המל”ל לשעבר
מזרחי אילן, ראש המל”ל לשעבר
מידן בני, תא”ל (מיל’)
מיטל מרדכי, ראש אגף (בדימוס)
מלכא רפי, ראש אגף (בדימוס)
מלמד איל, ראש אגף (בדימוס)
מנצור דודו (דודו), ניצב (בדימוס)
מעיין מיכאל, סגן ראש אגף (בדימוס)
מצנע עמרם, אלוף (מיל’)
מרט יחיעם, ראש אגף (בדימוס)
נאמן בני, סגן ראש אגף (בדימוס)
נוה גבי, תא”ל (מיל’)
נווה אבנר, תא”ל (מיל’)
נווה אברהם, תא”ל (מיל’)
נוימן מרדכי (מוטי), תנ”צ (בדימוס)
ניצן נח, תא”ל (מיל’)
סנה אפרים, תא”ל (מיל’)
עברי-סוקניק משה, אלוף (מיל’)
עילם עוזי, תא”ל (מיל’)
עיני פרדי, ראש אגף (בדימוס)
ענבר גיורא, תא”ל (מיל’)
ענבר מנשה, תא”ל (מיל’)
פולג צבי, תא”ל (מיל’)
פז אילן, תא”ל (מיל’)
פלד שלמה, רח”ט (בדימוס)
פלמן אריה, מ”מ ראש השב”כ לשעבר
פרחי בן-ציון, אלוף (מיל’)
פרי גולן, ראש אגף (בדימוס)
פרי ינון, ראש אגף (בדימוס)
פרייליך דוד (צ’ק), סגן ראש המל”ל לשעבר
צדקה דב (פופי), תא”ל (מיל’)
צור דוד (צורי), ניצב (בדימוס)
צרויה יוסי, ראש אגף (בדימוס)
קדמיאל דורון, תא”ל (מיל’)
קורן זאב, תא”ל (מיל’)
קידר משה (מוצי), תא”ל (מיל’)
קיטרון רפי, סגן ראש אגף (בדימוס)
קינן גיורא, ראש אגף (בדימוס)
קנור צבי, תא”ל (מיל’)
קניג חיים, ראש אגף (בדימוס)
קראוזה דוד, ניצב (בדימוס)
קריין שרגא, סגן ראש אגף (בדימוס)
קרן אריה, תא”ל (מיל’)
רבין יצחק, תא”ל (מיל’)
רובוביץ חיים, ראש אגף (בדימוס)
רודמן יורם, תנ”צ (בדימוס)
רווח משה, תא”ל (מיל’)
רוטשילד דני, אלוף (מיל’)
רומח שמעון, סגן ראש אגף (בדימוס)
רון אליק, ניצב (בדימוס)
רונה אריה, תא”ל (מיל’)
רונן אמיר, ראש אגף (בדימוס)
רז גלעד, תא”ל (מיל’)
רז יעקב, ניצב (בדימוס)
רז עודד, סגן ראש אגף (בדימוס)
רם (פורמן) גיורא, תא”ל (מיל’)
רם אליעזר, תא”ל (מיל’)
רמות גלעד, תא”ל (מיל’)
רמות שיפמן אריה, תא”ל (מיל’)
רשף אמנון, אלוף (מיל’)
שבתי שביט, ראש המוסד לשעבר
שגב יצחק, תא”ל (מיל’)
שד”ר יצחק (יצ’קו), ניצב (בדימוס)
שדה מנחם, תא”ל (מיל’)
שור צבי, תא”ל (מיל’)
שחור אורן, אלוף (מיל’)
שחור רן, תא”ל (מיל’)
שחורי משה, תא”ל (מיל’)
שחם ניסו, ניצב (בדימוס)
שילוח דב, סגן ראש אגף (בדימוס)
שלוי אודי, תא”ל (מיל’)
שמחוני אהוד (אודי), תא”ל (מיל’)
שניר יוסי, תא”ל (מיל’)
שפיר הרצל, אלוף (מיל’)
שקד ניצן, תא”ל (מיל’)
שרון מנחם, תא”ל (מיל’)
שרוני נתי, אלוף (מיל’)
שריג שייקה, ראש אגף (בדימוס)
ששון יחיעם, תא”ל (מיל’)
תומר חיים, ראש אגף (בדימוס)
תמרי דב, תא”ל (מיל’)