תסתכלו לנו בעיניים

קמפיין פרסומי בחודשים מאי-יולי 2020 במסגרת מערכה רחבה לבלימת סיפוח חד-צדדי ביו״ש.