תוכניות התנועה

ביטחון תחילה

מתווה לשיפור מצבה הביטחוני-מדיני של ישראל באמצעות היפרדות אזרחית באיו"ש, מז' ירושלים ועזה המשלבת מהלכים ביטחוניים, צעדים אזרחיים-כלכליים והסרת העמימות הביטחונית. כל זאת ללא פינוי יישובים וללא שינוי בפריסה ויכולת ההפעלה של כוחות הביטחון.

אסטרטגיה חלופית לרצועת עזה

לאור סבבי הלחימה החוזרים ומתוך הבנה שלא קיים פיתרון צבאי לאיום העזתי שתוצאתו אינה כיבוש הרצועה וחזרה לשליטה בה, המתווה החדש מציג אסטרטגיה חלופית המשלבת במדורג שלושה מרכיבים הכרוכים זה בזה: מיסוד וייצוב הפסקת האש; החזרת הרש"פ לניהול הרצועה; ומהלך נרחב לשיקום הרצועה.

השלכות מהלכי סיפוח ביהודה ושומרון

תמצית מחקר מקיף, אשר בוחן את השלכות מהלכי סיפוח חד-צדדי באיו"ש ובתרחישים שונים. המחקר מתאר את 'אפקט הדומינו' העלול להתרחש כתוצר של סיפוח חלקי המוביל ל'מדינה אחת' ומפרט את ההשלכות הביטחוניות, כלכליות, חברתיות, מדיניות ומשפטיות על מדינת ישראל ואזרחיה.

השלכות הסיפוח

אודות התנועה

'מפקדים למען ביטחון ישראל' היא תנועה לא מפלגתית של בכירי עבר בצה“ל, בשב“כ, במוסד ובמשטרת ישראל, המחויבת לחזון הציוני של ישראל חזקה, דמוקרטית ועם רוב יהודי מוצק לדורות, ברוח עקרונות מגילת העצמאות.

מאות חברי התנועה מאוחדים בהערכה כי מימוש יעד לאומי עליון זה מחייב היפרדות ממיליוני הפלסטינים בהסדר של 'שתי מדינות לשני העמים' ויישומו במסגרת הסדר אזורי.

בהעדר תנאים להסדר לעת הזאת, התנועה מציגה בפני מקבלי ההחלטות והציבור הישראלי תוכניות המעניקות מענה לאתגרי השעה באיו"ש ורצועת עזה, המבטיחות שימור התנאים להיפרדות עתידית בהסדר.

החברות בתנועה והפעילות ההתנדבותית במסגרתה מבטאים המשך למחוייבות חבריה לביטחון ישראל כפי שבאה לביטוי בעשרות שנות שירות בכל מערכות הביטחון, ללא כל כוונה לקידום אינטרס אישי או מפלגתי.