ביטחון ישראל באזור משתנה

על שלושה יסודות נשענה עליונותה הצבאית של ישראל במזרח התיכון: (1) הברית עם מעצמת העל היחידה באזור – ארצות הברית (2) הרתעה גרעינית בלעדית (3) יתרון איכותי צבאי וטכנולוגי כולל בתחום הלוחמה…


בגלל איראן: להוסיף “נספח ביטחון” ליוזמת השלום הערבית

עמידה איתנה מול איראן מחייבת ברית אזורית חזקה הכוללת את ישראל. לכן ההנהגה הסעודית נדרשת לגלות שוב עוז מדיני, לעדכן את יוזמת השלום הערבית מ-2002 באמצעות הוספת "נספח ביטחון" ולשווקה גם לעם……


קואליציית מוטרדי איראן

מעבר לכל חילוקי הדעות, על עובדה אחת לא ניתן להתווכח: המו"מ הסתיים. ממשלת ישראל יכולה לבחור להוסיף ולהאבק להכשלתו בקונגרס - ובכך להעמיק הן את הקרע עם ממשל אובמה והן את הפגיעה בהרתעה הישראלית הניזונה…


על ההסכם עם איראן

מעקב אחרי התגובות הישראליות אודות המתווה עליו סיכמו שני הצדדים, מלמד שכל הטענות של רוה"מ והשרים שהושמעו בישראל ובארה"ב לפני השגת ההסכם, מושמעות אחרי השגתו. לא השתנה מאומה. שבע שאלות שהיה ראוי לשאול…


בין הרע והגרוע – החזית האיראנית

תאריך היעד עבר והסכם בין איראן למעצמות טרם הושג. להיטות ארה"ב להשיגו מגבירה את הסבירות כי אכן יושג הסכם בזמן הקרוב. אם ייחתם הסכם בין איראן למעצמות ואם לאו – בשני המקרים התוצאה מסוכנת……


הסדרים פוליטיים במזרח תיכון משתנה

המהפכות הערביות, שזכו לכינוי "האביב הערבי", התפתחו למשחקי סכום-אפס מרים בין כוחות פוליטיים ולכאוס והתפוררות מדינתית. בנסיבות אלה ברור כי הזהירות והחשש בישראל גוברים על כל רצון להושיט יד לשלום ולפיוס…