ממצאי סקר דעת קהל 2020

להלן עיקרי תוצאות סקר דעת קהל של של האוכלוסייה היהודית…


דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים

המסמך עוקב אחר מגמות בעמדות הציבור היהודי בישראל כלפי השלום…