“אני מכיר את התיאבון של היהודים”

לעתים נדמה שהשיח הציבורי הער בישראל, שנחשב עדיין לאחד מעמודי התווך של הדמוקרטיה כאן, נשבה גם הוא בעידן "הפוסט……