תאריך היעד עבר והסכם בין איראן למעצמות טרם הושג. להיטות ארה”ב להשיגו מגבירה את הסבירות כי אכן יושג הסכם בזמן הקרוב. אם ייחתם הסכם בין איראן למעצמות ואם לאו – בשני המקרים התוצאה מסוכנת לישראל.

תא”ל (מיל’) ד”ר אפרים סנה | פורסמם ב”ידיעות אחרונות”, 8/7/2015

אם ייחתם הסכם  – נעמוד מול איראן שפרויקט הגרעין שלה הוקפא אולי, אבל המיליארדים הרבים מאד שתקבל תגביר את התעצמותה האסטרטגית ואת תמיכתה בטרור ובחתרנות. אם לא  יושג הסכם – תאיץ איראן את חתירתה לגרעין ולהגמוניה אזורית. בשני המצבים חייבת ישראל לנקוט באותן ארבע פעולות, שכל אחת מהן מגשימה ציווי הכרחי:

הראשון – בניית מענה צבאי הולם, הגנתי והתקפי.

המענה ההגנתי חייב לעבות את הגנת העורף מפני רבבות רבות של טילים ורקטות המכוונות אליו כיום. מערך ההגנה הנוכחי אינו מספיק עדיין, כמותית ואיכותית להגן מפני המערך הרקטי הפרוש בלבנון ע”י חיזבאללה. המענה ההתקפי אמור לתת את האפשרות לישראל לפעול בעצמה כנגד פרויקט הנשק הגרעיני האיראני. עלול להיווצר מצב שבו ברירה זו תהיה האחרונה שתישאר בידינו, ואסור שישראל תישאר חסרת אונים ותלויה בחסדי זרים בנסיבות קשות כאלה .מרכיב נוסף של המענה הצבאי הוא חיזוק היכולות המודיעיניות הדרושות למעקב אחרי כל התקדמות איראנית בפיתוח הנשק הגרעיני.

השני – שינוי מעמדה הבינלאומי של ישראל.

גם באין עימות ישיר בין ישראל לאיראן, הרי עימות עם שלוחיה, חיזבאללה וחמאס, הוא בלתי נמנע בטווח השנים הקרובות. תוצאות עימותים כאלה, בלבנון ובעזה, נקבעות במידה רבה על ידי עיתוי הפסקתן. הקהילה הבינלאומית, באמצעות מועצת הביטחון, היא זו הקובעת את משך הפעולה של צה”ל והאם הספיק להשיג את מטרותיו. ישראל לא תוכל עוד בעתיד להילחם כנדרש באויביה, כאשר חטוטרת הכיבוש על גבה. כאשר מדיניות ממשלת ישראל מיועדת למנוע את הקמתה של מדינה פלשתינאית יגבר הבידוד המדיני ויוקטן חופש הפעולה הצבאי של ישראל. הציווי השני הוא, אפוא, פתיחתו בהקדם של מו”מ מדיני שתכליתו סיום הסכסוך והקמת מדינה פלשתינאית מפורזת על חמישית משטחה של ארץ-ישראל.

ביצוען של שתי פעולות אלה יאפשר את קיומו של הציווי השלישי – הקמת ברית אזורית של מדינות ערביות עם ישראל.

הכוונה למצרים, ירדן סעודיה ורוב מדינות המפרץ. ישראל, כמעצמה אזורית, שאינה מונעת עוד את הקמתה של מדינה פלשתינאית, היא חברה רצויה וחשובה בברית זו. תכליתה של הברית האזורית היא בלימת משטר האייטולות, סיכול כוונותיו והאצת הפלתו מבית.

הציווי הרביעי הוא שיקום מערכת היחסים המיוחדת בין ממשלת ישראל לבין הממשל בוושינגטון.

יש קשר בין ארבעת הציוויים, וביצועו של כל אחד מהם מחזק את שלושת האחרים. אבל המפתח להצלחת התמודדות ישראל מול איראן במציאות החדשה טמון דווקא בציווי השני, זה השנוי במחלוקת פנימית קשה אצלנו. הקמתה של הברית האזורית ושיקום היחסים עם ארצות הברית מותנים בשינוי מעמדה הבינלאומי של ישראל. זה תלוי בשינוי המדיניות הישראלית לגבי שאלת היסוד – שתי מדינות בארץ-ישראל או מדינה אחת.

כדי לעמוד מול איראן יש צורך בהכרעה בשאלה הזו, הכרעה שעד כה כולם הצליחו לחמוק ממנה במשך שני עשורים כמעט. הגיע הזמן.

תא”ל (מ.) ד”ר אפרים סנה שימש כשר וסגן-שר בממשלות ישראל. יו”ר המרכז לדיאלוג אסטרטגי במכללת נתניה.