השלכות סיפוח חד-צדדי ביהודה ושומרון

חמישים שנה של נוכחות ישראלית ביהודה ושומרון (איו”ש) ועשרים וחמש שנים מאז הסכמי אוסלו, ועדיין אין לממשלות ישראל מדיניות ברורה באשר לעתיד השטח, שאמנם אינו בראש רשימת האיומים הביטחוניים, אך השפעתו קיומית על עתיד מדינת ישראל.

עתיד שטחי איו”ש, על קרוב לשלושה מיליון הפלסטינים החיים בהם – נושא המשליך על ביטחונה הלאומי של המדינה וצביונה – מתנהל על בסיס אינטרסים סקטוריאליים, אמונות ורגשות, ללא ניתוח אסטרטגי מעמיק.

תוכניות סיפוח באיו”ש, שהצטיירו עד לא מכבר כאשליות של מיעוט קיצוני, הפכו לאחרונה ליוזמות חקיקה בכנסת ולהצעות לפעולה של שרים בממשלת ישראל.

מהלכים אלה מתבצעים, ככל הידוע, מבלי שבוצעה עבודת מטה סדורה באשר למשמעויות הביטחוניות, הכלכליות, החברתיות, המשפטיות והמדיניות ומבלי שהגופים המקצועיים התבקשו לחוות דעתם על תוצאותיהם האפשריות.

מהלכים אלה גם נוגדים את שאיפת רוב אזרחי ישראל לשמר את הרוב היהודי ואת החזון הציוני ברוח ערכי מגילת העצמאות, המחייבים היפרדות מהפלסטינים.

מהמחקר הנרחב של תנועת ‘מפקדים למען ביטחון ישראל,’ עולה כי מהלכי הסיפוח – ‘הזוחל’ והחקיקתי – ככל שיימשכו ויתעצמו, ייצרו גלי הדף שיפגעו בביטחון ישראל, באופייה היהודי-דמוקרטי, בכלכלתה וברווחת אזרחיה, ביחסיה עם שכנותיה, וביחס הקהילה הבין-לאומית אליה.

המסמך מפרט את ההשלכות הביטחוניות, המדיניות, הכלכליות, המשפטיות, והחברתיות של תהליך זה, העלול להביא לקץ החזון הציוני של ישראל כמדינה בטוחה, דמוקרטית ובעלת רוב יהודי מוצק לדורות.

מטרתו המרכזית של המסמך היא להתריע, בעוד מועד, על מחדל ברמה הלאומית, ולהניח את התשתית לדיונים בדרגי מקבלי ההחלטות ובציבור בעניין קריטי זה.

לעומת יוזמות סיפוח, העלולות להביא כלייה על החזון הציוני, על מדינת ישראל ליזום מהלכי היפרדות אזרחית מהפלסטינים, בעוד צה”ל נשאר אחראי על הביטחון באיו”ש עד בוא הסדר מדיני, ברוח תוכנית ‘ביטחון תחילה‘ של ‘מפקדים למען ביטחון ישראל’.

להורדת תמצית המחקר (34 עמ’) » לחצו כאן.

להורדת המחקר המלא (349 עמ’) » לחצו כאן.