חיזוק היציבות והביטחון בגדה המערבית

קידום היפרדות בין ישראלים לפלסטינים
חיזוק משילות הרשות הפלסטינית

יוני 2017

רקע

  • הסדר קבע בין ישראל לפלסטינים המבוסס על רעיון ‘שתי מדינות לשני עמים’ מחייב היפרדות בין האוכלוסייה הישראלית והפלסטינית בגדה המערבית (גדמ”ע), לרבות במזרח ירושלים.
  • לפני למעלה משנה, בהעדר היתכנות להסדר קבע בטווח המיידי, השיקה תנועת ‘מפקדים למען ביטחון ישראל’ את תוכנית ביטחון תחילה’ הקוראת לממשלת ישראל ליזום מהלכים ביטחוניים, מדיניים ואזרחיים-כלכליים עצמאיים לשיפור הביטחון ושינוי המציאות עד שיושג הסדר. התנועה משוכנעת שיישום תוכנית זו יתרום לביטחון ישראל כבר בטווח הקרוב.
  • על רקע הצהרות ממשל טראמפ בדבר מחויבותו ליישוב הסכסוך, וכדי לתרום לשיפור תנאי הזירה לקראת משא ומתן, התנועה ביצעה התאמות לתוכניתה המקורית: מצעדים עצמאיים בשירות הביטחון, היציבות והסדר עתידי, למארג של צעדים הדדיים משפרי מציאות.
  • תוכנית ‘ביטחון תחילה’ עודה תקפה ליישום ישראלי עצמאי כפי שהייתה ביום השקתה, אך חיונית ליישום גם במסגרת כניסה למסלול הידברות והסדר.
  • תוכנית ‘קידום ההיפרדות’ דלהלן, מקבילה ל’מתווה להסדרת הבנייה הישראלית והפלסטינית בשטחי C’ (מאי 2017), שתי התוכניות מהוות פיתוח ופירוט של מרכיבים בתוכנית ‘ביטחון תחילה’.
  • צימצום החיכוך בין האוכלוסיות, הגברת יכולת המשילות של הרש”פ, החלת חוק וסדר על אוכלוסיות פלסטיניות בהן אינו קיים, ושימור המוטיבציה של כוחות הביטחון הפלסטיניים להמשך תיאום הדוק עם כוחותינו, מהווים אינטרס ביטחוני ישראלי.
  • תוכנית זאת נועדה בראש ובראשונה לשרת אינטרס זה.
  • הן תוכנית ‘ביטחון תחילה’ והן שתי נגזרותיה הנזכרות אינן מסגרות להסדר קבע. מדובר בסידרת מהלכים חיוניים לתקופה (קצרה או ארוכה) עד בוא הסדר. לפיכך, התוכניות מציעות צעדים מרחיקי לכת לעיצוב מציאות הביניים אך אין בהן כל שינוי בפריסת צה”ל או במפת ההתיישבות.
להורדת/צפייה בתוכנית המלאה» לחץ כאן

Download (PDF, 3.01MB)