סדנת ‘שגרירי-ביטחון’ לחברי התנועה – מחזור א’

מועד: יום חמישי, 23 במרץ 2017, בין השעות 20:00-16:00.
מקום: בית חיל-האוויר, ז’בוטינסקי 15, הרצליה.

לאישור השתתפות, שלח את הטופס מטה:

לפרטים נוספים:
ניצן שפירא 050-742-9149