Newsletter

שלום לך,

כדי להתעדכן באופן שוטף על פעילות התנועה, אתם מוזמנים להצטרף לרשימת הדיוור שלנו.
תוכלו להסיר את עצמכם בכל עת מרשימת הדיוור ע”י משלוח מייל חוזר עם המילה “הסרה”.

בעת ההרשמה, נא לציין שם מלא (בעברית) וכתובת מייל עדכנית. תודה.

[ALO-EASYMAIL-PAGE]

ידיעונים קודמים: