מתווה לניהול הבנייה הישראלית והפלסטינית בשטחי C בגדמ”ע

מאי 2017

מתווה זה הוא נגזרת של תוכנית ‘ביטחון תחילה’ ופיתוח מהלכים המוצעים בה.

מאחר וממשל הנשיא טראמפ הצהיר על כוונתו להגיע להסדר קבע בין ישראל והפלסטינים, נעשו התאמות במתווה כך שניתן יהיה ליישמו כמהלך בונה אמון במסגרת משא ומתן או באופן עצמאי בנפרד ממנו.

לפיכך, אם במסגרת הדיונים המקדימים לחידוש משא ומתן ואם בהעדרם, מוצע להסדיר בניה ישראלית ופלסטינית בשטחי Cבגדה המערבית (גדמ”ע) על מנת לפתור את מצוקת הדיור של כל אחד מהצדדים; לענות על צרכי הריבוי הטבעי; והכל גם כתרומה לבניית אמון ביניהם.

למתווה יתרון נוסף המשקף אינטרס משותף לשני הצדדים: שיפור במשילות הרשות הפלסטינית (רש”פ) על אוכלוסייתה בשטחי C.

כמו-כן, המתווה מהווה ביטוי, לפחות סמלי, לכך שאזורי C אינם ‘מחוץ לתחום’ בכל הקשור למשא ומתן עתידי.

הרעיון המרכזי

גיבוש ‘עסקת חבילה’ בין ממשלת ישראל והרש”פ, בהובלה אמריקאית, שתתבסס על העקרונות הבאים:

  • מהצד הישראלי: כסייג להקפאת הבניה בגדמ”ע, יתאפשר מתן מענה לריבוי טבעי ביישובים יהודיים בהם מתגוררים % 73 מהישראלים מעבר ל’קו הירוק’ מבלי לפגוע בהגיון של ההקפאה ומבלי להרחיב את הפגיעה ברציפות הטריטוריאלית של שטחים המיועדים לריבונות פלסטינית לעת הסדר.
  • מהצד הפלסטיני: יוסר האיום בהרס בתיהם של למעלה מ-250,000 פלסטינים המתגוררים ביחידות דיור ש’גלשו’ משטחי  B ל-C בכפרים פלסטינים רבים; יינתן מרחב נוסף על מנת לאפשר התרחבות טבעית של יישובים אלו; ואזורים אלו יועברו לשליטת הרש”פ במעמד שטח.
להורדת/צפייה במתווה » לחץ כאן

Download (PDF, 4.71MB)