אשר חתימתך על המודעה

אני מאשר בזה את צירוף שמי למודעה שתתפרסם ביום חמישי, 13 בדצמבר 2018.
(נוסח המודעה מוצג מטה)


לאחר הלחיצה, המתינו מספר שניות לעדכון הטופס

נוסח המודעה:

למען ביטחון ישראל
הגיע הזמן
להתגרש מהפלסטינים

מאות חברי ‘מפקדים למען ביטחון ישראל’ ובכירים נוספים יוצאי מערכת הביטחון קוראים לכנסת ולממשלת ישראל:

  • ליזום הפרדה אזרחית מהפלסטינים תוך שמירה על השליטה הביטחונית.
  • לבלום חקיקה ומהלכי סיפוח של קיצוניים שיובילו לאסון לאומי.
  • בכך, להעניק ביטחון לאזרחי ישראל ולוודא שמדינת ישראל תישאר יהודית ודמוקרטית.

— חתימות —