המחבר: מפקדים למען ביטחון ישראל

מאמרי דעה

ביטחון תחילה

ניסיון העשורים האחרונים מלמד כי ההנחה שבוטאה בדבריו של מפקד נערץ אחר, יצחק רבין ז"ל, ש"יש להילחם בטרור כאילו...

מאמרי דעה

ירושלים תחילה

ההפרדה בין הפלסטינים תושבי ירושלים המזרחית לתושבי הבירה היהודים, שתינקט כצעד ביטחוני הכרחי, תשים קץ לסיסמה...