מתגרשים מהפלסטינים ראיונות

אמנון רשף: בפועל מתבצע סיפוח זוחל אם זה בחקיקה או בפעולות בשטח

בפועל מתבצע סיפוח זוחל הלכה למעשה, אם זה בחקיקה או בפעולות בשטח

אראל סג”ל מראיין את אלוף (מיל’) אמנון רשף על קמפיין “מתגרשים מהפלסטינים