מתגרשים מהפלסטינים ראיונות

עוזי ארד: הגיע הזמן להתגרש מהפלסטינים

עוזי ארד מתראיין בתוכנית הבוקר

סיפוח שטחים יביא אותנו לאחור. זו תהיה ירידה שתגרום לירידה. מי שרוצה לראות בהחמרה של הבעיות הביטחוניות. בהחמרה של הבעיות הכלכליות, אדרבא שיספח.