מתגרשים מהפלסטינים ראיונות

גיורא ענבר: להתגרש מהפלסטינים זה היפרדות אזרחית עם המשך שליטה ביטחונית

רשת ב’ – יומן הבוקר – מראיין: דב גיל-הר