מתגרשים מהפלסטינים ראיונות

דני יתום: המשמעות של סיפוח זה אובדן הזהות המדינה היהודית

דני יתום מתגרשים מהפלסטינים

יש חזית צפונית ויש חזית דרומית ואנחנו רוצים למנוע חזית מרכזית