הודעות

16 במאי 2016

ההתקפה המתמשכת על בכירי הצבא מהווה פגיעה בביטחון ובערכי צה”ל. הנזק חייב להיפסק. אין עוררין על סמכותו של הדרג המדיני לקבוע מדיניות, ועל חובת הדרג הצבאי לבצעה, קצינים בכירים אמורים לתת ביטוי לדעתם הן בנושאי ביטחון לאומי והן בכל הקשור לערכי צה”ל.

עצמאות החשיבה של קציני צה”ל הינה מרכיב חשוב בביטחון הלאומי של ישראל. שר הביטחון השכיל להבין את ההבחנה בין עצמאות החשיבה לבין ציות להחלטות. יעלון נותן ביטוי נאמן לערכים אלה, אשר גובשו על ידי בן-גוריון. ראוי ונכון לטובת המדינה שכל מנהיג ופוליטיקאי יאמץ גישה ממלכתית בנושא זה.